Hej och välkommen!
Det här är min hemsida för kursen Teknik för lärare VT-2005
Här kan du bland annat se vad vi gjorde, vecka för vecka.

Observera att sidan tillverkades 2005
vilket kan innebära att viss information inte är up-to date

Vecka 12
Den här veckan avslutas kursen WT0010 med att vi bland annat redovisar vårt sista PBL-fall.

Uppdaterad sida:
Vecka 11