Rädda grisen


Genom att flytta på två stickor ska du rädda grisen från att bli träffad av skottet som kommer från höger.
Du får inte flytta på skottet och det ska naturligtvis fortfarande föreställa en gris efter att du flyttat om de två stickorna.