Hjärngympa


Här kommer 4 snabba frågor.
Svara genast, utan att vänta, använd inte papper eller penna. OK?

Då ska vi se hur smart du egentligen är?  Redo?   KÖR!

Fråga 1
Du deltar i ett lopp. Du tar dig förbi personen på andra plats.
Vilken position har du nu?

Nästa »»