Geocach

Tower_and_family


Geocaching är en liten hobby som vi börjat med ganska nyligen. Det var våra vänner Tönnängs som introducerade oss i detta och i korthet kan man säga att det går ut på att hitta gömda 'skatter' med hjälp av GPS-koordinater. Det enda du behöver är ett konto på geocaching.com (gratis) och en gps, sedan är det bara att sätta igång.

Det här är en trevlig liten hobby som har tagit oss till platser vi annars inte skulle besökt. En tanke med dessa gömmor är nämligen att de ska placeras ut vid något som har en historia bakom sig. Vi har bland annat upptäckt gamla fornlämningar som vi tidigare inte tänkt på. Numera tar vi för vana då vi besöker en ny ort att alltid kolla om det finns några 'skatter' i närheten.

Själva skatten består av en behållare av något slag, innehållandes en loggbok och eventuella bytessaker. Några av de vanligare behållarna är: filmburk, treotub, plastlåda. De minsta kallas 'nano' och är riktigt små. Det finns även en del kreativa behållare som smälter in i omgivningen, som exempel har vi loggat en cache som var gömd i en ihålig bult och som satt fast under en parkbänk.

Det finns ett antal olika varianter på gömmor men här får du en kort förklaring till några av de vanligaste och som vi även loggat.
Traditional
Den mest förekommande, här får du koordinaterna till platsen för gömstället och sedan är det 'bara' att leta fram behållaren.
Mystery
På dessa måste du lösa något typ av knep och knåp för att få fram de rätta koordinaterna. Vissa är riktiga utmaningar...
Multi
Oftast upplagd som en rundvandring där man lotsas från ena platsen till den andra för att till alut nå målet.
Webcam
Här gäller det att lyckas fånga sig själv på bild i en utplacerad webkamera.
Virtual
Lite olika teman på dessa men grundtanken är att man måste vara på en förutbestämd plats och dokumentera att man varit där.
Event
På dessa träffas vi på riktigt. Kan vara en inbjudan till ett jubileum eller gemenskapsträff. Här byter man erfarenheter med varandra och har trevligt tillsammans.

Det här är en länk till vårt konto.
('obs' du måste vara inloggad för att kunna titta)